Vrijdag 7 augustus 2015 overleed onze dierbare inspirator Anne van den Broek-Nolte. Anne is geboren in Bredelar in Duitsland maar als echtgenote van de heer van den Broek reeds lang woonachtig in Nederland. Zij startte samen met haar man de Stichting van den Broek-Nolte en het project "sculptuur-Bredelar".

Achter de coulissen was zij de drijvende kracht. In alle bescheidenheid was zij met hart en ziel begaan bij de regio waar zij geboren was, Hoch Sauerland, en bij de internationale samenwerking van Duitsland met Nederland. Die samenwerking kreeg zichtbaar gestalte door het sculptuurproject in het klooster van Bredelar, slechts enkele honderden meters verwijderd van het huis waar zij geboren is.

Anne was een bijzonder sterke en energieke vrouw die aan de wieg stond van menig sociaal en maatschappelijk initiatief. Ze bewoog zich op velerlei terrein en was alom geliefd door haar hartelijke menselijkheid. Typerend voor haar was dat ze het sculptuurproject op de voet volgde, waarbij ze alle ruimte gaf aan het beleid. Iedere beslissing en elk voorstel kon rekenen op haar kritische maar positieve instelling waarmee zij gul haar inzichten deelde. Dat tekende haar ruimdenkende opvatting, want naast haar algemene belangstelling voor de kunsten, besefte zij het internationale en regionale belang van de samenwerking die juist door het sculptuurproject tot stand kwam.

Haar plotselinge ziekte die zich begin dit jaar openbaarde in ongeneeslijke vorm, droeg zij met alle kracht, terwijl ze zo lang mogelijk bij al haar maatschappelijke activiteiten betrokken bleef. Voor het project sculptuur-Bredelar betekent haar veel te vroege overlijden, dat wij de ontwikkeling ervan nadrukkelijk in haar geest zullen voortzetten. Wij zullen haar erg missen.