Klooster Bredelar Afdeling 12 vervanging van de zuidvleugel

De contouren van de vervangingsconstructie van de zuidvleugel, zoals de constructiesectie 12 feitelijk heet, zijn herkenbaar op de bouwplaats. De positie van de kolommen vindt exact op schema plaats. Op schema lag ook het beschermende, gewapende betonnen, samengestelde plafond boven de historische gewelven, vlak voor Kerstmis 2017 voltooid. Zo werden de waardevolle loop en kruisgewelven op tijd veilig gesteld voor de winter na de sloop van de staande niet-vermelde structuren.

Indrukwekkend zijn de afmetingen van het nieuwe gebouw nu herkenbaar. Als grootste kunst-tentoonstellingsruimte van het Sauerland, is klooster Bredelar een speciale attractie voor de hele regio . Als een integraal onderdeel van de permanente ontwikkeling van het Bredelar-klooster, zal deze ruimte in september beschikbaar zijn voor de eerste tentoonstelling IJZER en volgend jaar voor de GLAS-tentoonstelling.

IJZER legt een duidelijk verband tussen de geschiedenis van de regio en de geschiedenis van het klooster. Deze verbinding is geschikt om de waarde van het klooster Bredelar herkenbaar te maken voor de toekomst van de regio. Van IJZER en GLAS wordt een aanvulling op de bestaande tijdlagen rond de verschuiving van onze tijd gecreƫerd. De leesbaarheid en duidelijkheid van historische sporen en toekomstige gebruikbenaderingen worden met de nieuwe ruimte voortgezet.

Het Bredelar-klooster gaat zichtbaar een goed voorbereide en voortdurend actieve ontwikkeling tegemoet. Het wordt meer en meer een magneet voor de regio.