Het gaat vooruit met Klooster-Bredelar! De restauratie van de zuidvleugel is het eerstvolgende grote project van de Förderverein. Daardoor zal het aanzicht van het vroegere kloostergebouw, gezien vanaf de Sauerlandstraße/B7, aanzienlijk veranderen en verfraaien. Er zijn omvangrijke ingrepen gepland, om dit volgende deel van het complex voor het publiek toegankelijk te maken.

16 12 2017.2

16-12-2017

 

08 11 2017 Web

08-11-2017

8 november 2017 kwam deze foto binnen, met het volgende bericht: "Gelukkig stoort ons het weer niet, en het werk vordert zoals gepland. De onderbouw voor de vloerplaat van de zuidvleugelzaal is gemaakt, dat wil zeggen, de 3 betonnen funderingen op de begane grondwanden.  Als de ijzeren balken worden gemaakt in de komende twee weken en alles volgens plan verloopt, kan het betonwerk voor het opzetten van het dak in ongeveer 3 weken worden uitgevoerd. "

 

02 Schild 01 web

 

AusstelungshalleWP2Dit wordt mogelijk gemaakt door een ruimhartige gift uit het legaat van de vorig jaar overleden Anne Nolte.

Anne van den Broek- Nolte, geboren in Bredelar, en bij velen nog bekend van het vroegere ‘Haus-Nolte’, voelde zich altijd zeer verbonden met het klooster en heeft het contact met haar vaderland, ondanks haar verhuizing naar Nederland, nooit verloren. Kort voor haar veel te vroege overlijden stelde zij haar bijdrage voor het nieuwe bouwplan beschikbaar. De Heer van den Broek bracht deze mededeling van zijn overleden echtgenote in juli 2016 over aan de Förderverein Kloster Bredelar. In grote dank wordt de schenking aanvaard, om ter gedachtenis van Anne Nolte uit het ruïneuze bouwdeel een nuttige en esthetische ‘nieuwe zuidvleugel’ te laten ontstaan. Hierbij zal vooral gelet worden op een samengaan van wat behouden moet blijven, in samenhang met moderne aanpassingen.

Voor de verbouwing werd een nieuwe maatschap opgericht: de Kloster Bredelar Bau gGmbH, en de eerste veelbelovende plannen zijn al gesmeed. Op de sokkel van voormalige zuidvleugel werd na de tweede wereldoorlog een verdieping gebouwd. Deze staat niet onder monumentenzorg en drukt met haar constructie op het nog aanwezige kruisgewelf. Gelukkig heeft de sokkel dit doorstaan en zal in zijn oude glans herrijzen. De opbouw van na de tweede wereldoorlog zal geheel verdwijnen en vervangen worden door een tentoonstellingshal, opgebouwd uit een staalconstructie met glas.
Voordat de bouw kan beginnen, worden eerst de aangrenzende muren, de einden van de kruisgangen en de aanliggende vloeren vrij gemaakt. Dan kunnen er ook spannende aanwijzingen tevoorschijn komen, over het niveau en de vormgeving van de vroegere entreehal en over de hoogtes van de kruisgangen op de eerste verdieping. De verdere planning zal gemaakt worden aan de hand van het voortschrijdende onderzoek, om de waardevolle onderdelen van de zuidvleugel te bewaren en zichtbaar te maken.

Het is en blijft dus spannend in Klooster Bredelar. De Förderverein verheugt zich op het verdere project, dat een grote mijlpaal zal betekenen in de restauratie van het voormalige klooster en Theodorshütte. Voorlopig is het de planning om de bouw te starten midden 2017. De nieuwe tentoonstellingshal met de indrukwekkende afmetingen van 26 meter lengte bij 15 meter breedte en een hoogte van 9,30 meter, moet dan in mei 2018 gereed zijn.
(vertaling J. Damen)

AusstelungshalleWP1v.L.: Luzia Stuhldreier und Andreas Hesse (Bestuur Förderverein Kloster Bredelar e.V. und Bau gGmbH), Eckhard Lohmann (Architect), Anne Degenhardt (Voorzitter van de  Förderverein), Dirk van den Broek, Marita Veith (zakelijk leider Begegnungs- und Kulturzentrum Kloster Bredelar) und Markus Pape (Bestuurslid Förderverein) voor de zuidvleugel in zijn tegenwoordige staat. Foto: Bettina Mander