De website is vernieuwd

Het werd hoogste tijd voor meer duidelijkheid.

Na twee internationale tentoonstellingen en een symposium, werd de roep om een heldere indeling van deze website luider.

De opsomming van - nu al - meer dan dertig kunstenaars met meer dan veertig tentoongestelde sculpturen, vraagt om een overzicht op naam, op jaar en op tentoonstelling.

Hopelijk beantwoordt deze vernieuwde site aan uw wensen.