Beeldhouwer Petra Morenzi (Heilbronn, 1954) is opgeleid in Amsterdam, aan de Rietveld Academie en daarna aan de Rijksacademie. Ze woont en werkt in Amsterdam.

Bij een werk uit 1992 in bezit van de Caldic collectie, staat deze voor Bredelar bijna profetische tekst:

'Willen we het perspectief van de kunstenaar volgen dan moeten we het risico durven nemen om ons van de aarde los te maken.(...) De vragen die haar werken oproepen leiden tot het overdenken van de eigen identiteit en onze plaats in de wereld. De toeschouwer moet het aandurven om zich in de leegte van haar beelden te begeven, om van daaruit zijn eigen positie opnieuw te bepalen.'

De volgende instellingen bieden werk aan en organiseren exposities:

    Akinci, Amsterdam

De volgende musea/instellingen hebben werk in hun collectie:

    CBK Schiedam, Schiedam

Vertegenwoordigd in de volgende bedrijfscollecties:

    Caldic collectie, Wassenaar
    ABN AMRO Kunststichting, Amsterdam
    Achmea Kunstcollectie, Leiden
    Akzo Nobel Art Foundation, Amsterdam

De volgende gemeenten hebben werk in de openbare ruimte:

    Deventer

Zie ook: Petra Morenzi, geheugen en herinnering