Titel: Eva Mutter / de vrouwelijke ziel in de mens onderdrukt (2013)
Materiaal: hout, geluid- en lichtinstallatie.

Eva Mutter is een werk dat herinnert aan een diep verborgen eigenschap in de mens. Een element dat bedolven is door een aartsvaderlijke traditie, die nog steeds invloed uitoefent op het binnenste van de hedendaagse mens. Ik wil hier niet zozeer op een geestelijk niveau aan de toeschouwer de oorsprong van deze onderdrukking laten zien, die in de geschiedenis teruggaat op het Oude Testament, maar de toeschouwer uitnodigen een moment in zichzelf te keren en te onderzoeken of deze installatie iets in hem wakker maakt, en dat dan te volgen. Kunst in deze zin is een multidimensionale ervaring van gevoel, intuïtie en reflectie en niet een lineaire begrijpen van een verhaal dat door de kunstenaar is geschreven.

over Malte Risse